Hieronder staat hoe je kunt doorgeven dat je stopt met een zeilcursus en hoe je je lidmaatschap kunt beëindigen.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan uitsluitend geschieden voor het eind van het jaar. Zeg je na het begin van het kalenderjaar op dan ben je voor dat kalenderjaar nog steeds contributie en afdracht verbond verschuldigd.

Opzeggen kan op de volgende manier:

 

Opzeggen zeilcursus

Een afmelding voor een zeilcursus staat los van het afmelden als lid. Als je alleen doorgeeft dat je stopt met een zeilcursus blijf je dus lid van de vereniging. 

Als je niet wil deelnemen aan een zeilcursus en je geeft dit door vóór 1 april dan wordt het lesgeld niet in rekening gebracht. Bij afmelden na 1 april wordt het lesgeld wel in rekening gebracht. Er vindt geen terugbetaling plaats als je tijdens het seizoen stopt met de zeillessen.

Opzeggen kan op de volgende manier: