Sociale veiligheid

 

Sociale veiligheid binnen sportverenigingen staat hoog op de agenda bij NOC*NSF en sportbonden zoals het Watersportverbond. In dit kader heeft WSV Peter Hensen gedragsregels laten ondertekenen door alle instructeurs.

Wanneer een jeugdlid of ouder van een jeugdlid bepaald gedrag van een instructeur als ongewenst ervaart en dit niet direct met de betreffende instructeur wil bespreken, dan kan hij/zij terecht bij een vertrouwens­contactpersoon.

De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersonen aangesteld en laten opleiden. Dit is Rein Hoogsteder (redetsgoohnier.[antispam].@hetnet.nl, T 0316-262375). Rein is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en daar met iemand over wil praten. De vertrouwens­contact­persoon adviseert over de te volgen procedure en verwijst door naar een vertrouwens­persoon van het verbond die inhoudelijk kan adviseren.